Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
宣传 宣布
宣布为

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

宣布为合法

[xuan1 bu4 wei4 he2 fa3]
猭
سم ښودل دحق په توګه څرګندول;عادلانه حق ثابتول;له حق څخه دفاع كول;له غش څخه پاك ښوول تبرئه كول;همجولیزول;پلول;بخښل;براْت وركول;پلمه ګرځول_كول;تبرئه كول;توجيه كول;ديوشي حقيقت ثابتول