Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
在… 在上 在下 在世 在什 在何 在其 在前 在北 在后 在在 在地 在外 在室 在心 在押 在教 在旁 在暗 在未 在楼 在此 在脚 在行 在车 在远 在附 在马 在高

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

在 ... 以外

 ... 
(په درجه كې لوړ);(لكه له طاقت څخه);اخوا;ايرې;برسېره;بېرګال;بېرو تلى;پرته;پلاڼه;په ها وا كې;پورې;پورې خوا;تېرمهال;چمړۍ;ځګلانه;ځلون;خيګ;را تېر;رابیا;روتېر;زک;ژی;غړکه;غوژی;ګوپړی;ماورا;ماورأ;مستثنأ;هاخوا;هاخواته;ور اخوا;دباندي