Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
开会 开创 开发 开司 开坯 开垦 开始 开幕 开心 开拍 开拓 开挖 开掘 开方 开明 开枪 开槽 开沟 开着 开胃 开船 开运 开释 开钻 开销 开锁 开阔 开除
开幕的

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

开幕的

[kai1 mu4 de5]
秨辊
زور;( خلاصونه );ابتداء;اغاز;آغاز;افتتاح;افتتاحيه;انعقاد;بريد;بسم الله;بغره;بنا;پرانيستنه;پيل;پیلونه;تاله;تراڼ;ټوکه;چاوله;چوله;خوله;ښوڅه;سورى;سوړه;شروع;شروع کېده;غار;فرصت;کنډو;کومبړ;لاسپوری;مبادي;مبتدا;مطلع;نغول;وازېدنګ;وازېدنه;وازېده;رغړېده;غړونه;مفتح;فاتحه;جوغری;فاق;خپرونه;روزنه;غوړونه;غوړېدنه;سوم;خلاصېده;سوری;خلاصوالی;کيله;کښت;څيراوه;پرانيسته;خالي چوكۍ يا مقام;دپروګرام ياغونډې پيل;سريزه