Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
第一 第七 第三 第九 第二 第五 第八 第六 第十 第四 第把
第一 第一个 第一千 第一次 第一流 第一百 第一的

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

第一个

[di4 yi1 ge5]
材
زور;( خلاصونه );ابتداء;اغاز;آغاز;افتتاح;افتتاحيه;انعقاد;بريد;بسم الله;بغره;بنا;پرانيستنه;پيل;پیلونه;تاله;تراڼ;ټوکه;چاوله;چوله;خوله;ښوڅه;سورى;سوړه;شروع;شروع کېده;غار;فرصت;کنډو;کومبړ;لاسپوری;مبادي;مبتدا;مطلع;نغول;وازېدنګ;وازېدنه;وازېده;رغړېده;غړونه;مفتح;فاتحه;جوغری;فاق;خپرونه;روزنه;غوړونه;غوړېدنه;سوم;خلاصېده;سوری;خلاصوالی;کيله;کښت;څيراوه;پرانيسته;خالي چوكۍ يا مقام;دپروګرام ياغونډې پيل;سريزه