Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
锁住 锁定 锁链
锁住 锁定 锁链

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

锁链

[suo3 lian4]
玛渺
زنځير;(په ځنځير);بهير;بيير;په بند كې اچول;په ځنځير تړل;چېن;چېنل;ځنځير;دمباله;دوسپنه;زولنه;سره تړل;سريال;سلسله;لړ;لړه;لړۍ;لېړ;يو لړ پيښى;يو لړ غرونه په ځنځير تړل;پيکل;قيدول;قيد