Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
各个 各位 各处 各种 各自 各色
各种各 各种地

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

各种地

[ge4 zhong3 de5]
贺
څو چنده کول;ډېرول;ډېرېدل;زپاتول;زيا تېدل;ضر بول;ضربول;ضربېدل;تزئيد کول;زياتول;پنځول;تزايد;تکثر