Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
吊卡 吊床 吊灯 吊绳 吊胃 吊著 吊车
吊卡 吊床 吊灯 吊绳 吊胃 吊著 吊车

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

吊床

  1. [diao4 chuang2]
    ぽ
    ځوړند کټ;زانګو ډوله بستره چه په رسيون سره پي پر ديوالو يا و نو ځړويو
  2. [diao4 chuang2]
    
    ځوړند کټ;زانګو ډوله بستره چه په رسيون سره پي پر ديوالو يا و نو ځړويو