Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

[fu2]

څکالکى;(دپنډوسكى يا د كريكټ دلوبو);اسمان څکالى;اسمان څکالی;بم;پټ پټ;په سوټى ټكول;په كوتك وهل;پوپی;ترديد;تو پرك;توپ ډنډه;ټکول;ټکونه;چمبېړک;چيمبرک;څڅلوکی;څکالکی;څکالی;څکلکی;خولول;ډبول;ډنډه;ښاپرک;ښاپېرک;سوټى لوړ;شاهپرک;شوپرک;علی الخصوص;كوتك;ګوزار کول;کتبېر;کتبېز;کتپېز;ما ښامك وزلرونكى موږك ډوله ژوى چه ماښام الوځي;ماښام چکالی;ماښام څكلكى;ماښام څکلکی;ماښام ښاپېرک;ماښامی;منډکله;ارغند;وطواط;خفاش;څکالى