Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
射出 射击 射手 射线
射出 射击 射手 射线

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

射出

[she4 chu1]
甮
(انزاليدل);انزالېدل;اوبه الوتل;دفعتاً او په لوړ اواز ويل دبدن څخه دمايعاتو ايستل;شړوتېدل