Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
动人 动力 动名 动员 动态 动摇 动汤 动物 动画 动的 动脉 动词 动量
动物 动物内 动物区 动物园 动物学 动物志 动物的

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

动物学

[dong4 wu4 xue2]
笆厩
څاړى;ګنجۍ;راموسی;څاښکه;څمڅکی;خمندک;خرک;حيوان شناسي;زوولوجي;زولوجي;ژوپوهنه