Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
建交 建树 建筑 建设
建交 建树 建筑 建设

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

建筑

[jian4 zhu4]
诞
چارچوب;(دبد);اباد;اډانه;اډاوڼه;استخراجول;اوتګی;اېښودل;ايښول;باډۍ;بدن;بست;بې مغزه;پږه;په پښوکول;په جوكاړ;په سر کول;تصوير;تمثال;تن;ټنډورونه;جثه;جرم;جسد;جسم;جوسه;جيولوجي;چوکاټ;چوکاټول;ځان;څېره;راکاږل;ږدل;رویداد;سربه;سكلټ;شاسي;صورت;عارضه;فارمول;فورمول;قاعده;قالب;کادر;کالبوت;کښل;کښېښودل;کېږدل;کېښودل;کېښول;لاښ;لاش;ليليه;ماکو;مال;مزاج;اسکلېت بندي;چوکاټي;فرېم;لېر;تنه;بنيه;استخوان بندي;فزيکي;تنسته