Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
褐斑 褐煤 褐色 褐雨
褐色 褐色布 褐色蝶

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

褐色布

[he2 se4 bu4]
脚︹ガ
(اصط);(يكنواخت);پولادي;پيکه;تت;خاکي;خړ;خړ رنګی;ډمه;رغوست;رنډۍ;سپك نسوارې رنګ;سپېره;ستومانوونكى يو ډول نسوارې رنګه ټوټه;فولادي;كچنۍ;کمرنګه;يو دول والى