Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
造作 造倾 造反 造小 造就 造币 造影 造成 造船
造作 造倾 造反 造小 造就 造币 造影 造成 造船

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

造船

  1. [zao4 chuan2]
    硑差
    جهازسازي;بيړۍ جوړونه
  2. [zao4 chuan2]
    硑差
    جهازسازي;بيړۍ جوړونه