Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
林业 林中 林子 林木 林荫 林间
林业 林中 林子 林木 林荫 林间

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

林子

[lin2 zi5]
狶
جنګل باغ;ځنګل باغ;باغ;بڼ;بوستان;ګڼې ونې;يوه غړوسكه ونى;جنګۍ;غيل;ډل;درګوټې;ځنګل;درګ