Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
伪君 伪善 伪誓 伪证 伪造
伪造的 伪造罪

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

伪造罪

[wei3 zao4 zui4]
鞍硑竜
جعل کاري;پېښې کونه;تقلب;تقليد;جعل;جعل كارى;ساخته کاري;تزوير;کوټه توب;ساختګي