Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
将会 将来 将死 将要
将会 将来 将死 将要

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

[jiang4]

جرنيل;جرنیل;جنرال;جنريک;خام;عام;عمومى;عمومي;فرقه مشر;کلي;ژنرال;سرتيپ;نائب سالار;متحدالشکل;اعم;مجموعي;جرنېل;اشتراکي;کل;شامل