Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
抱卵 抱愧 抱歉 抱负
抱负不

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

抱负不凡的

[bao4 fu4 bu4 fan2 de5]
╆璽ぃ
جاطلب;لويهڅی;پرغرور;جاه طلبانه;هوس پالونکی