Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
咳! 咳嗽
咳! 咳嗽

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

咳嗽

[ke2 sou5]
珁孤
ټوخی;ټخېدنه;اخ وټوخ;اړغشی;ټخېدل;ټوخا;ټوخل;ټوخله;ټوخلی;ټوخېدل;ټوخى;ډوغل;ډوغېدل;غاړه;نوږدل;نوږدنګ;اخ ټوخ;سرفه;ډوغ;ټغهار