Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
摩天 摩擦 摩登 摩西
摩天搂

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

摩天搂

[mo2 tian1 lou2]
集ぱ篛
(اسمان خراش);اسمان څک;آسمان خراش;اسماني ماڼى;دنګه ماڼى;ماڼۍ