Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

[ao4]

ټاب;ارمان;ارمان کول;استغفار;افسوس;اوپ کښل;پر زړه را اورېدل;پښېمانتوب;پښېمانتيا;پښېمانه کېدل;پښېمانول;پښېماني;پښيمانى افسوس;تاپ;تاسف;ترتاب;توبه;جارواته;جاروتل;جاروتنه;حسرت;حسرت کول;خواشينى ښكاره كول افسوس كول پښيمانه كيدل;زړه;(په);اورېدل;کفارت;لاس ټکول;لاسونه پسې موږل;لاسونه مروړل;يادېدل;يادېده;درېغ;غرېو;لاس مښل;زنګون لګول;ستومانېدل;هى;پښېمانېدل;متأسف;تاثر;ستوماني