Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
向下 向东 向何 向前 向北 向后 向岸 向日 向西 向量
向日葵

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

向日葵

[xiang4 ri4 kui2]
翾ら釜
ټاپه رس;کاپرګل;کافرګل;لمرګلی;مېرګل;نمرګل;(اّفتاب پرست);كاپر ګل;ګل مر;لمر ګل;لمر ګلی;لمر مخی;ميرګل;نمرمخى;لمرمخی