Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
气不 气人 气体 气候 气冲 气动 气压 气吁 气味 气喘 气旋 气汹 气浪 气球 气的 气盛 气短 气象 气车 气音 气馁
气不打

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

气不打一处来

[qi4 bu4 da3 yi1 chu4 lai2]
ぃゴ矪ㄓ
توغمه;تراڼه;ګاور;څخړه;طيش;کاوړ;برچول;برګتوب;برګول;برندېدنه;بړچ;بړچېده;بړوسول;بڼول;بومول;پرغز;پرغزي;پره;پړسېده;پسخول;پکرول;په غوسه کول;په قارول;په کارول;تاو;ترپوزې راوستل;ترله وتنه;ترنک;توسول;توغمه کول;چتکى;څاڅ;ځاځل;ځاڅل;ځغونځغول;خپګان;خروښ;خښم;خشم;خوابدي کول;خواشيني کول;خوشکه;خوشکیت;دوګ;زړه بدی;سوخت;سوز;عصبيت;عیبانيت;غاښ چيچنه;غاښ چيچي;غصه;غضب;غوسه;(په);کول;قار;قهر;ګورملتوب;کاوړه;کغار;غوړپيش;تونس;غچ;قهرول;غڅ;بوڅول;خلق تريخي;کينه;خوټېدل;کست;پخسول;ګنجول;پښول;خوټول;غيرت