Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
刨冰 刨子
刨冰 刨子

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

  1. [bao4]

    توږندی;آبترازو;الوتكه;اوار;اواره سطح;پروژه;پلان;په;تمبه;توږل;توږند;توږۍ;چرته;دودى اوپر مختيا سطح;ډېزاين;رند;رنده;رنده کول;سطح;سکيم;سويه;صاف;طرح;کرښندي;کښى;کوربنه;لېول;مستوي;مسطح;منګولپاڼی;چيت
  2. [bao4]

    توږندی;آبترازو;الوتكه;اوار;اواره سطح;پروژه;پلان;په;تمبه;توږل;توږند;توږۍ;چرته;دودى اوپر مختيا سطح;ډېزاين;رند;رنده;رنده کول;سطح;سکيم;سويه;صاف;طرح;کرښندي;کښى;کوربنه;لېول;مستوي;مسطح;منګولپاڼی;چيت