Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
蓝图 蓝宝
蓝图 蓝宝

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

[lan2]

(اخلاقا);(اصط);(رنګ);آبي;اسمان;اّسمانى;اّسمانى ردنګ;آسماني;بانجاني;بنفش;بنفشه;تغمه;توتکۍ ګل;تورپاڼه;توره پاڼه;چڼيا;چڼياکی;چوڼيا;چوڼيا کۍ;چوڼيايي;رانجن;سپېره;سما;شين;فلک;متعصب;موغري;نيل;نيلى;نيلى رنګ;نيلى رنګه شى;نيلي;نيولى خپه;شينوبره;نيله;شينکى;شينورګى;اوبني;مينا