Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
萧条
萧条

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

萧条

[xiao1 tiao2]
拷兵
زپلتوب;لټه;(په اقتصادكې);(په مو سيقى كې);انحطاط;انفعال;بحران كساد;پرځونګ;تابع كول;تابلو;تعدی;تفريط;تقليل;تلاوه;تنزل;تنقيص;توپير کونه;تېرنه;تېری;ټيټوالى;ټيټول;جبر;ځپنه;خپګان;خوابدى كول;داواز غوره كول;دفعاليت كموالى;دل سردي;ديپرېشن;زړه ور تنګول;زمولونه;زياتی;سپكول;ستم;ښکېلاک;ظلم;غمباده;ګر;كښيكښل;کمتوب;کمښت;کمونه;کمېدنه;کمېده;لږول;لږونه;لږېدنګ;لږېدنه;له بيې غورځول;مړاويتوب;دلتنګي;ژورېدنه;مقهوريت;سولنډه;ګډه هل;رکود;شخول;مند;ناو;خفقان;ساډوبي;کوندړی;چروډه;کندره;لګډ;کس;ډوغل;مغاک;شېله;پائنو;ډمامه;مغلوبيت;تروير;کنده;کوندری;ښکته والی;ژوروالی;انحطات;بېزړه توب;ماليخوليا;ځان خورګي;پژمردګي;ډوله;بې حوصله ګي;فلج;ژورتوب;سای;ناله;کوفت;ژوره;ماتوالی;انحلال;ټيټ;اقتصادي بُحران;ركود;سوړبازاري;كم فعاليت