Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
接上 接力 接及 接受 接合 接吻 接枝 接榫 接点 接班 接着 接线 接缝 接见 接触 接驳
接上 接力 接及 接受 接合 接吻 接枝 接榫 接点 接班 接着 接线 接缝 接见 接触 接驳

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

接触

[jie1 chu4]
钡牟
راشه درشه;اړيکه;بلېسول;پرې لګېدل;تماس;تماس نيول;تماس نیول;ددوو جسمونو سره لګېدنه;رسېدل;غرض کول;لاس ور رسېدل;لاسه;لامسه;لګرول;لګېدل;(ور سره);لمس;لمس كول;لمسول;کونېکشن;مراوده;بلوس;نښت;نښلېدنه;د موټرو تګ راتګ;نښلونه