Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
权利 权变 权威 权宜
权利 权变 权威 权宜

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

权宜

[quan2 yi2]
舦﹜
(په پر مختګ كې);اغيزناك;بيچ;په ځاى;دغوښتنى او مقتضا سره سم;کغاچتوب;مقتضي;مناسب;واجبي;وړ;اغېزناك;له غوښتنې سره سم