Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

[chua1]

(په تجارت كې);(لكه تړنګ يا كړس);(ماته);افلاس;پامالېدل;تراک;تصادم;ټکر;ټوك ټوك كېدل;چخپيتېدل;چختاړېدل;خچ پچېدل;خرچ;دماتېدو په اثر كړنګهار كول;دماتېدوږغ;را لويېدل;ږغ كول;ماتول;ماتېدل;يوډول نخى ټوكر چه دمخ دسمالو نه ځنى جوړوى;شړکېده;خړپ;غرا;غړز;کړپ;پړق;پړکهار;غرب;غرچى;غر;غړنبېدل;درب و دروب;دربېدل;کړ;ګړز;خړز;خړسهار;شړق;غربول;ګړبېدل;غرېدل;اِفلاس;دېواليه توب;لوېدنه