Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
期刊 期望 期票 期颐
期刊 期望 期票 期颐

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

期刊

[qi1 kan1]
戳
دوراني;فصلي;موقوته;نوبتي;وارى;وڼۍ;اخباري;مجله;اوونيزه او بله هره چاپي خپرونه چې دورځپاڼې په څېرپرله _ پسې نه خپرېږي ;په وار;مهالنۍ