Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
建交 建树 建筑 建设
建筑 建筑学 建筑工 建筑师 建筑的

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

建筑师

[jian4 zhu2 shi1]
縱畍
دو دانيو ماهر;سمی;معمار;مهندس;ارشيتکت