Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
民主 民事 民俗 民兵 民意 民愤 民族 民权 民法 民用 民航
民主 民主主 民主人 民主党 民主国 民主地 民主政 民主的

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

民主主义者

[min2 zhu3 zhu3 yi4 zhe3]
チ竡
دموکرات;دېموکرات;ديموکرات;ډېموکرات;ولسواک;ولسواکي پلوی;د ديموكرات ګوند غړى ;دخلكو د واك غوښتونكى;ديموكرات;ولسواك