Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
矿产 矿床 矿水 矿物 矿盐 矿石 矿筛 矿脂
矿物 矿物学

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

矿物学

[kuang4 wu4 xue2]
膓厩
دكان پيژندنې علم;كان پوهنه;کوارڅيت;سماغ