Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
壁毯 壁炉 壁的 壁纸 壁虎 壁龛
壁炉的

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

壁炉的前饰

[bi4 lu2 de5 qian2 shi4]
纠膌玡耿
دديواليبخارۍ پرسررف