Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
顿足 顿首
顿足 顿首

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

顿足

[dun4 zu2]
箉ì
(پرې);احتياط کار;اره كول;اورچينې;اوړه كول;بلوسل;پايمالول;پرېبدل;په نښه کول;ترپښولاندې كولى;ټاپ;ټاپل;ټاپه;ټاپه كول;ټاپه لګول;ټاپول;ټكس سريښول;چاپ لګول;چيتول;خاتم;ختل;ختنه;دپستې ټكټ;دراوی;زخه;(په);کول;سپڼوونکی;سرېښول;سوې پر مځکه وهل;ګډوالى;ګوره;ګوزار;له ياده ايستل;مارک;مهر;مهر کول;مهرول;ميدول;نښه كول;ډباوی;ټکنه;ټپلي;ترپکه;ويزه;ترپېدل;ضرب;سکوی;ټکټ;پُستي ټكټ;ټكټ وهل;مُهروهل