Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
顺从 顺利 顺序 顺当 顺手 顺遂
顺从的

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

顺从的

[shun4 cong2 de5]
抖眖
ددر ناوى وړ;عقيدتمن;عقيدتمند;فدايي;قدردان;وظيفه شناس