Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
肉冻 肉店 肉排 肉搏 肉桂 肉汤 肉用 肉类 肉菜 肉赘 肉食
肉菜杂

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

肉菜杂烩

[rou4 cai4 za2 hui4]
ψ垫馒理
دادبې او هنري اثار وچوڼ شوى ټوټې;دګلانو دوچوپاڼو او نورو خوشبويه دارو ګانو ګډوله;كودري