Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
火儿 火山 火星 火烧 火箭 火花 火葬 火车 火鸡
火儿 火山 火星 火烧 火箭 火花 火葬 火车 火鸡

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

火星

[hou3 xing1]
琍
د غوړګې ستوری;دروميانو دجنګ رب النوع;ګوپ;مارچ;مريخ;جرقه;اوربڅرکی;بڅرکی;بڅری;پېلبو;تپنکی;څڅپېری;ربڼه;سپرغۍ;سپرمېغی;سپنکي;سپڼکی;شرر;غړڅکی;اوربڅري;اخګر;سکروټه;غورځکه;شغله