Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
憔悴
憔悴

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

憔悴

[qiao2 cui4]
棘眧
خوږېدل;دردېدل;دړدېدل;دوکېدل;ربړېدل;رنځېدل;زړه په تنګ کېدل;سوهېدل;عذابېدل;ګلېدل;کړېدل;کهېدل;مړاوى كيدل;نا تو انه كيدل