Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
糕饼
糕饼制

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

糕饼制造

[gao1 bing3 zhi4 zao4]
縷绘硑
خوږې;دشلمه;دقناد دكان;شيريني;شيريني باب;قنادي;نقل شيرينى;کنفکشنري