Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
赤字 赤脚 赤陶 赤露
赤字 赤脚 赤陶 赤露

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

赤露

[chi4 lu4]
í臩
(بې وسيلې);(لكه توره له تيكې څخه);(لكه كالى);ابل;ايستلى;برالاکول;بربڼد;بربنډ;بربنډول;بربنډېدل;برسېرول;بې ډوله;بې زيرمې;بې ستره;پرده يورته کول;په ډاګه کول;پوک;پېڅه;پېدا کول;تسيا;تش;تش تور;تش لاسى;تشتوب;تشه;تشوالى;تشوکی;تشول;جوتول;څرګند;خالي;خالي والی;خاليګاه;خلا;خوار;د سامبر;د ورا کول;ډاګه;(په);کول;ډاګيزول;ربغړى;رډول;رمنډ;ساده;ښکارول;شړيدلى;ظاهرول;کشفول;لايه;لپړ;لڅ;لڅول;لغړ;لغړول;لوڅ;مجرد;عاري;ابلول;سپين کپی;لغړل;چغالي;مکشوفول;څکول