Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
甘蓝 甘蔗
甘蓝 甘蔗

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

[gan1]

(بې مالګې);انګڅه;بلمنګه;پاسته;پوست;تازه;تاند;تندرست;چوپڼۍ;خوږ;خوږه;خوش بويه;خوشايند;خوندوره;داد;دلپذير;دلدار;سالم;ښكلى;شېريني;شيوا;ګران;ګلالى;مټايي;محبوبه;مېټايي;شيرين;سترګبېجن;مزه دار;مينه ناک;محبت آمېز