Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
蹲伏
蹲伏

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

  1. [dun1]

    (بې دحكومت له اجازې);پنډ لنډ;دپښو په ګوتو كښېناستل;سخوټ;غصبول;لنډۍ;مځكه لاندي كول;مندری;موندری;نيوكه كول;ګانډوله
  2. [dun1]

    (دويرې يا غوړه مالۍ په وخت كې);بوکېدل;ټيټېدل;د شمزۍ ستنيې;كږېدل;كړوپېدل