Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
腐坏 腐朽 腐殖 腐蚀 腐败
腐坏 腐朽 腐殖 腐蚀 腐败

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

腐坏

[fu3 huai4]
籊胊
خرابول;خرابېدل خوسا كول;خوسا كيدل;خوسا كيدنه;خوساتوب;خوساکېدل;ګارېدل;کومڼول;مړامېدل;ورستول;ورستېدل;ورستيدل;ورستيدنه;عفن;کومڼېدل;چنجنېدل;متعفن;چخوڼيا