Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
机会 机关 机制 机动 机密 机床 机心 机敏 机枪 机械 机灵 机理 机能 机要 机轴 机遇
机会主

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

机会主义者

[ji1 hui4 zhu3 yi4 zhe3]
诀穦竡
خپل چاروكى;هغه څوك چه له وخت نه ګټه اخلى بى له دى چه پرنسيبوته اهميت وركړى;ابن الوقت;اپرچونيست