Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
磁化 磁带 磁心 磁性 磁石 磁铁
磁化 磁带 磁心 磁性 磁石 磁铁

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

磁性

[ci2 xing4]
合┦
ْ راكشوونكى;جاذب;جذاب;جذبوونکی;دلفرېب;دمقناطيس كېدوړ;زړه راښکونکی;زړه کښونکی;زړه وړونکی;مقناطيسى;مقناطيسي