Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
舞台 舞蹈
舞台 舞台场

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

舞台场面

[wu3 tai2 chang3 mian4]
籖初
تماشا;تماشه;سيل;ننداره;تماشه خانه;نندارځى;کتوځی;نمايشي;نندارتون;منظر