Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
永世 永久 永垂 永存 永恒 永生 永远
永世 永久 永垂 永存 永恒 永生 永远

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

永生

[young3 sheng1]
ッネ
تل ژوندى;تلپاتې;تلپايند;تلژوندی;نه فنا كېدونكى;نه فناکېدونکی;نه مړ كيدونكى;لايزال;لايموت