Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
隐匿 隐喻 隐居 隐藏 隐退 隐遁
隐退的

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

隐退的

[yin3 tui4 de5]
留癶
تقاعد شوی;تقاعدشوى تقاعدى معاش;ځيره شرمندوكى;ګوښه ځاى;ګوښی;کور ناست;کورناستی;متقاعد;خانه نشين;څړه;تقاعدشوى;ګوښه;منزوي