Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
杜宇 杜松 杜鹃
杜松子

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

杜松子酒

[du4 song1 zi3 jiu3]
猀皊
( يوډول شراب );تلكه;جرسقيل;جين;داسټراليا توره ښځه;دشنلو ماشين;دندافۍ ماشين;شروع كول;شنل;شننه;ندافى;ندافى كول