Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
列举 列兵 列宁 列车
列举 列兵 列宁 列车

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

列车

[lie4 che1]
ó
ترېن;( تربيه كول );آماده کول;اورګاډى;اورګاډى );اورګاړی;اورګاډی;ايلول;ايليدل;باولل;بدرګه بدرګه چى;بڼه ورکول;بوڅول;پارو;پانل;په;په ډاګه کول;پورته کول;پوڼي;تامبېری;تربيه ورکول;تشکيلول;تيارول;جنج;جوړول;چامپه;چپه;چتوكول;چمتو;چمتو کول;چمتوکېدل;چېوهل;چيخنېدل;چیخول;چيل;ځان جوړول;ځان چمتوکول;څکول;څنځير;څيړه;خدښکه;دمباله;ډونګرۍ;ډونګری;راښکل;روزل;روزل كيدل;رېل;ريل );ژغور;سلسله;سم درول;سمبالېدل;ښودل ورزده كول;شاتنى لمن چه په ښځى پسى څكيږى;شيش نيول;صف;قطار;ګاډى;کښى;کشول;کشیش;ګاډی;لړۍ;لکول;نښه كول;ورا;دروند باری;ليول;احضارول;روږدول;معتاد;بلدول;مشق;تيارېدل